Pazi sta zelis mozda ti se i ostvari knjiga online dating

Rated 4.32/5 based on 869 customer reviews

I ovdje ćemo također u obzir uzeti relaciju djeteta sa roditeljima, naravno na onaj dio odnosa koji se tiče djetetove slobodne volje.Moralna odgovornost tiče se samo one osobe koja je sa aspekta starosne dobi i moći razlučivanja stigla do granice odvajanja dobra od zla; jer vrjednovanje djela slijedi faktore među kojima je i namjera/nijjet izvršitelja.Osjećaj sposobnosti i poimanja sklonosti prema neovisnosti, usmjeravaju dijete od slijeđenja roditelja u pravcu ispoljavanja neovisnih stavova.Različitost stavova, ukusa i djelovanja u krugu porodice je povod kolizije između članova porodice.Sljedeća uloga koja se definira u porodici jeste uloga djeteta.Dijete gledamo sa aspekta relacije koju ima sa ocem i majkom, ne uzimajući ostale relacije.U rodbinskim vezama također je ljubav među stranama jaka, ali ne u mjeri ljubavi koja postoji između roditelja i djece.

Pod okriljem ovog intelektualnog razvoja i usljed povećanja sposobnosti, dijete se postepeno distancira od svojih roditelja krećući se prema neovisnom životu.Moć razlučivanja moralnih vrijednosti se ne dobija na mah u jednom dobnom periodu.Dijete postepeno shvata pozitivnost i negativnost nekih djela tako da u dobi u kojoj postaje šerijatski obaveznik, njegovo poimanje vrijednosti bude u granicama kada se može smatrati odgovornim.Određivanje granice umjerenog izdržavanja tako da žena i djeca nemaju tegoban život s jedne strane, a i da komfor ne uzrokuje nemar kod njih, zavisi od društvenog i porodičnog ekonomskog nivoa.Različita je granica srednje poželjne vrijednosti i umjerenosti od društva do društva i od porodice do porodice.

Leave a Reply